top of page
zilina_coverphoto_FB.jpg
Background.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
4.jpg
6.jpg

Predstavujeme vám 8. ročník projektu, v rámci ktorého súčasní slovenskí umelci a dizajnéri vytvárajú moderný umelecký suvenír, vždy inšpirovaný konkrétnym regiónom. Tento rok sme za inšpiračné miesto vybrali Žilinu a zázemím pre tvorbu bola Považská galéria umenia.

Počas štyroch dní trvania rezidencie sme priniesli program pre širokú verejnosť: odborné prezentácie, komentované prehliadky, súčasné umenie a dizajn. Navštívili sme kultúrne pamiatky mesta, knihársku  dielňu Lydie Mlichovej, Rosenfeldov palác Oslovení umelci pri ich tvorbe vychádzajú z regionálnych špecifík vybraného miesta, ako aj zbierok slovenských galérií.

Umelecké suveníry inšpirované Žilinou budú odprezentované na výstave suvenir Žilina 2023 v mesiaci november 2023 a potrvá do konca roka. Za pomoc a spoluprácu ďakujeme Považskej galérii umenia Žilina a Stanici Žilina Záriečie.   Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

7.jpg
Contact.jpg
bottom of page