top of page
Jaroslav Kyša

vizuálne umenie, socha objekt

 (*1981, Žilina) žije a tvorí v Bratislave. Študoval v Ateliéri slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na Katedre intermédií na VŠVU v Bratislave ako odborný asistent v Ateliéri priestorových komunikácií + Absolvoval rezidencie v New Yorku (ISCP, Brooklyn Langer Residency), Lipsku (Halle 14) či Slovinsku (CELEIA).

Jaroslav Kyša

V roku 2011 sa stal laureátom Szpilman Award, v roku 2022 a 2017 vyhral hlavnú cenu Nadácie NOVUM a dvakrát bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2004, 2014). Jeho diela sú súčasťou súkromných zbierok, zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach a Považskej galérie v Žiline. Autor je zastupovaný Zahorian & Van Espen Gallery.

V Kyšovej tvorbe je silný záujem o materiály, objekty a ich fyzikálne vlastnosti, vytváranie prekvapivých súvislosti v ich vzájomnom pôsobení, alebo vo vzťahu k pozorovateľovi. Pracuje s nástrojmi fyziky aby vytváral diela, ktoré evokujú ich popretie. Jeho intencia je obsiahnutá v diele, často založenom na paradoxe, nelogickej situácií alebo vytvorení nepozorovateľného javu, pri ktorom až dlhý čas vnímania odkrýva ich význam.

Dôležitou otázkou ktorú si Kyša kladie je, kde sa v tejto pozícií vzťahov objektov a materiálov nachádza divák a aký význam sa sprostredkuje recepciou diel? Je ľudská prítomnosť ešte potrebná k tomu, aby bol význam diela odhalený, alebo je obsiahnutý v samotnom materiálovom či fyzikálnom napätí objektov? Jeho diela vyžadujú sústredenie i osvojenie si špecifickej pozície – pristupovať k dielam ako objektom, ktoré nespochybňujú realitu, práve naopak, navracajú nás späť k intenzívnejšiemu prežívaniu skutočnosti.

bottom of page