top of page
Juraj Blaško

grafický dizajn

Pedagóg a grafický dizajnér, absolvent Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, kde v roku 2012 ukončil doktorandské štúdium. Absolvoval stáže na École des Beaux Arts v Saint Étienne a na École Supériore des Arts Décoratifs v Strasbourgu. Na VŠVU, pôsobí na Katedre vizuálnej komunikácie v Ateléri priestor, a zároveň je prorektorom pre granty a grantovú činnosť. Vo svojej tvorbe sa venuje knižnému a výstavnému dizajnu a vizuálnej identite.

8.jpg
bottom of page