top of page

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v suvenir shop & café.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup cez eshop contemporary suvenir shop & café. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti suvenir shop & café (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Predávajúci:

Vytvorené na Slovensku s.r.o.
Pavlovova 1
821 08 Bratislava

IČO – 52034381

DIČ – 2120881565

 

Kupujúci zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

 

Objednávka tovaru

 

Všetky objednávky vytvorené v predajni suvenir shop & café sú záväzné pre obidve strany. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupnosti materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

 

Cena tovaru

Cena tovaru je stanovená v závislosti od druhu predmetu či suveníru, návrhu, materiálu a zhotovenia konkrétneho výrobku. Kupujúci je s cenou oboznámený vopred, a cenu výrobku akceptuje potvrdením objednávky. Dohodnutá cena výrobku je konečná a platná vrátane DPH. Vzhľadom k procesu výroby sa môže cena zmeniť. O prípadnej zmene je kupujúci oboznámený vždy vopred a zmena nastane po jeho odsúhlasení a akceptovaní novej ceny. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

 

Spôsob platby a dodania

 

1. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru v predajni suvenir shop & café, budova PROPELLER, Rázusovo Nábrežie 66, Bratislava

2. Platba prevodom na účet a doručenie kuriérom/poštou v rámci Slovenska – 12/18 €

3. Platba prevodom a osobné doručenie suveníru v rámci Bratislavy – 30€

Číslo účtu / IBAN: SK30 8330 0000 0029 0154 7555

 

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

 

Dodacia lehota

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 6 dní do 14 dní od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, kuriérom, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je možné dodať v žiadanej lehote, vzhľadom na nedostupnosť suveníru.

 

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (contemporarysuvenir.sk) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 08. 2015.

Obchodné podmienky pre e-shop contemporarysuvenir.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode contemporarysuvenir.sk Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Predávajúci: 

vytvorené na Slovensku, s.r.o.

Pavlovova 1

821 08 Bratislava

IČO: 52034381

DIČ: 2120881565

IBAN: SK30 8330 0000 0029 0154 7555

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

 

Objednávka tovaru

 

Všetky objednávky vytvorené na stránke shop.contemporarysuvenir.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
- nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného suveníru u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

 

Cena tovaru

Cena tovaru je vždy uvedená pri jednotlivých položkách. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote vrátane DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Spôsob platby a dodania

1. platba prevodom na účet a doručenie Slovenskou poštou bez poistenia – 10 €

2. dobierka Slovenskej pošty – 15 €

3. platba prevodom na účet a doručenie kuriérom – 20 €

4. platba prevodom na účet a doručenie balíka – do krajín EU – 30 €

5. platba prevodom na účet a doručenie balíka – do Českej republiky – 15 €

6. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru na adrese budova PROPELLERU / suvenir shop & café 

Rázusovo Nábrežie 66, Bratislava – zdarma

 

Číslo účtu/ IBAN: SK30 8330 0000 0029 0154 7555

 

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

 

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 7 dní do 14 dní od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.


Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod. od doručenia informačného e-mailu.

 

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (shop.contemporarysuvenir.sk) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 03. 2016.

bottom of page