top of page
Kristýna Španihelová

úžitkový dizajn umelecký šperk

(1982) študovala na Cysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri S-M-L_XL Kov a Šperk, kde v súčasnosti vedie Prípravný kurz Šperku. Absolvovala študijné stáže v ateliéri šperku na VŠUP a študovala design na Akadémii v Lublani (SLO).

 

3.jpg

Vo svojej tvorbe sa zaoberá otázkou materiality. Pokúša sa pochopiť vzťah človeka k materiálnym veciam, jeho emócie a vzájomné súvislosti.
Kladie si otázky o skutočných spoločenských hodnotách materiálu, vecí
a ich pominutelnosti.  Zaoberá sa otázkou ikonológie, alchymiou, symbolikou a naratívnou stránkou materiálu a jeho archetypálnym vnímaním.

bottom of page