top of page
Nina A. Šošková

výtvarníčka & sochárka

Zakladateľka projektu suvenir _ contemporary art & craft.
 
Venuje sa naďalej aj voľnému výtvarnému umeniu s presahom zväčša do verejného priestoru. Zaoberá sa otázkou relevantnosti využívania konkrétnych lokalít a ich géniom loci.

Pre suvenir navrhla a vytvorila: Turoň (edícia Bratislava 2022), Vzťahy Čičmany (edícia Čičmany 2015), dekoratívny objekt Spišské párky (edícia Spiš 2020), Totem Kompánek v spolupráci s dizajnérkou Janou Potiron (edícia Orava 2019) ai.

Dielo Niny A. Šoškovej pre suvenir

bottom of page