top of page

o nás

Projekt contemporary_suvenir je od roku 2015 platforma s cieľom podporovať tvorbu súčasných suvenírov s umeleckou hodnotou. Veríme, že suvenír, ako spomienkový predmet z ciest, dar do zahraničia zo Slovenska alebo umelecký predmet v interiéri môže a má mať hodnotu – vizuálnu, príbehovú, umeleckú.A dúfame, že tento svet potrebuje viac umenia, krásy, a menej masovo vyrábaných magnetiek a lacného textilu.
K myšlienke vytvorenia hodnotných umeleckých suvenírov inšpirovali zakladateľku projektu suvenir contemporary art
& craft  Ninu A. Šoškovú, letá strávené na rodičovskej chalupe v Čičmanoch, pozorovania návštevníkov túžiacich po orgininálnom a autentickom suveníre, ako aj jej umelecké zameranie.

373A9444.jpg
10.jpg

Nina A. Šošková 

Nina A. Šošková (1983) je výtvarníčka, sochárka, zakladateľka projektu contemporary_suvenir (*2020)
a občianskeho združenia „vytvorené na Slovensku“ (*2014) Je organizátorka medzinárodného public art festivalu MEDZICENTRUM (*2010). Autorka cyklu prezentácií Umenie pre verejný priestor (*2015 - 2022) ktoré organizovala v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava
a DOT.gallery.

27.jpg

Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav, odborných prezentácií na tému public art. Pozorne vníma krajinu a upriamuje pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohráva. Do krajiny vytvára jemné zásahy - inštalácie, ktorými upozorňuje na zaujímavé miesta či architektúru svojimi jemnými, citlivými zásahmi. Inklinuje aj k ľudovej architektúre, kultúre a tradíciám. Miluje rodičovskú chalupu v Čičmanoch, kde vyrastala, a rada sa do nej vracia. Má rodinu
a žije v Bratislave.

27.jpg
bottom of page