top of page
Patrícia Koyšová

výtvarníčka

Patrícia Koyšová – maliarka, experimentátorka obklopená vysokotlakovými zariadeniami. Svoj ateliér s výhľadom na Malé Karpaty nazýva laboratóriom maľby.

Práve najzápadnejšie pohorie karpatského oblúka sa stalo inšpiráciou pre Fine art print, ktoré pre projekt suvenir navrhla a vytvorila.

Dielo Patrície Koyšovej pre suvenir.

bottom of page