top of page

Ži !

Stano Ondruš / stukart (maľba)

suvenír edícia Žilina, 2023

 

„Suvenír s názvom „Ži !“, je praktický, outfitový doplnok v podobe plátenej tašky, ktorá svojim výtvarným spracovaním prebúdza ľudí navôkol k životu! Povzbudenie a pozitívnu energiu vyjadruje ručnemaľovaná kompozícia, ktorá má evokovať hravosť a chuť z maľby, zo života a tvorby ako takej.

Túto maľbu dopĺňa jemný typografický detail v podobe nápisu „Ži !“, ktorý

v rámci povzbudenia a pozitívnej energie hovorí sám za seba, no zároveň odkazuje na prvé dve pímená mesta Žilina. Celá inšpirácia na tento suvenír prišla s nápadom ako povzbudiť ľudí a obyvateľov mesta Žilina k väčšiemu zápalu do kultúry, umenia, budovnia estetickej roviny a kvality tohto mesta, ktoré má užasný potenciál a krásny základ na to byť ŽI!vým mestom!“

 

Poďakovanie:

„Ďakujem veľmi pekne za príležitosť zúčastniť sa na tomto unikátnom projekte a rezidencii v Žiline. Dúfam, že vytvorením suveníru pre Žilinu môžme prispieť aspoň trochu k prezentácii mesta Žilina návštevníkom a samotným obyvateľom.“

 

Rozmer tašky: (v/š/d) 37×14×49 cm

Dĺžka popruhu: 70 cm

Materiál: 80% bavlna, 20% recyklovaný polyester, akrylové farby a sietotlačové farby

 

Foto: Dominik Sepp

-----

 

Be alive !

Stano Ondruš (visual artist and painter)

souvenir edition Žilina, 2023

 

“Souvenir named “Be alive !” is practical outfit accessory shaped in canvas bag which main aim is to wake people up and help them to live their life at maximum. Encouragement and positive vibe are going through hand paint composition which main point is to express the playfulness and good mood

from painting, from life or creation process itself. Very small and gentle addendum is the typographic detail – catchword “Be alive !”. The main point of this idea is to support people in Žilina to be more active in cultural life, art or creating new a esthetic dimension and quality of the city. The city which has an amazing potential and wonderful base to “Be alive!” city.”

 

Thanks:

“I would like to express my gratitude to be a part of this unique project and residence in Žilina. I hope that by creating this souvenir I will help to present city of Žiliny to the visitors and to the residents.”

 

Proportion of the bag: (h/w/l) 37×14×49 cm

Length of the strap: 70 cm

Material: 80% cotton, 20% recycled polyester, acrylic colours, serigraphy colours

Ži ! by Stukart (taška)

65,00 €Price
    bottom of page