top of page

Váza Vlna by Silvia Sukopová (fialová)

suvenír edícia Bratislava, 2023

 

Kolekcia 3d tlačených funkčných objektov Materiál a technika: 3d tlač biodegradovateľným materiálom

PLA Rozmery: 185×180×180 mm

 

Farba: Fialová!

 

Vlna. Dve. Tri. Desať. Sto. Milióny vĺn. Denne sa tvoriace, meniace, putujúce a zanikajúce. Nanovo, dokola a bez prestávky. Každá je iná, originál. Vyššia, nižšia, širšia, nekonečný súbor možností.

 

Na Dunaji. Rieke, ktorá je dominantou Bratislavy a pre mňa jednou z najkrajších mestských atrakcií. Práve preto som vytvorila vázu, ktorá interpretuje prúdenie rieky a jej premenlivosť vo svojej forme. Pri tvarovaní som použila prístup, ktorý mi je pri využívaní digitálnych technológií najbližší a to kombinovanie počítačových a ručných aspektov. Rukou kreslené vlny sa vo virtuálnom prostredí stávajú trojrozmerným objektom, na ktorý sú následne aplikované ďalšie digitálne nástroje. Finálny tvar je vytlačený na 3d tlačiarni.

--------

Vase Wave Silvia Sukopová

souvenir edition Bratislava, 2023

 

colour: purple!

 

The collection of 3D printed functional objects

 

Material and technique: 3D print with biodegradable material PLA

Dimensions: 185×180×180 mm Waves.

 

Two. Three. Ten. Hundred. Million waves. Daily emerged, changing, floating, and vanishing. Newly, every day without a break. Every single one is different, original. Taller, smaller, wider, endless possibilities. On the Danube. River, which is the dominant feature of Bratislava and for me, per- sonally is one of the most beautiful city attraction. This is the reason why I have created a vase which interprets the flowing of the river and its changeability in its forms. Dur- ing the creative process I used an approach which is (with the usage of digital technologies) closest to me combination of PC and handmade aspects. Hand drawn waves are becoming 3D objects in virtual space and after that there is also the usage of another digital tools. Final shape is printed by a 3D printer. Representing and promoting contemporary art souvenirs created in colaboration with local artists and designers since 2015.

 

Vlna by Silvia Sukopová (váza purple)

86,00 €Price
    bottom of page