top of page

Váza Vlna


Silvia Sukopová (designer)
suvenír edícia Bratislava, 2023

 

Zelená!

 

Kolekcia 3d tlačených funkčných objektov
Materiál a technika: 3d tlač biodegradovateľným
materiálom PLA
Rozmery: 185×180×180 mm

 

Vlna. Dve. Tri. Desať. Sto. Milióny vĺn. Denne sa tvoriace, meniace, putujúce a zanikajúce. Nanovo, dokola a bez prestávky. Každá je iná, originál. Vyššia, nižšia, širšia, nekonečný súbor možností. Na Dunaji. Rieke, ktorá je dominantou Bratislavy a pre mňa jednou z najkrajších mestských atrakcií.Práve preto som vytvorila vázu, ktorá interpretuje prúdenie rieky a jej premenlivosť vo svojej forme. Pri tvarovaní som použila prístup, ktorý mi je pri využívaní digitálnych technológií najbližší a to kombinovanie počítačových a ručných aspektov. Rukou kreslené vlny sa vo virtuálnom prostredí stávajú trojrozmerným objektom, na ktorý sú následne aplikované ďalšie digitálne nástroje. Finálny tvar je vytlačený na 3d tlačiarni.

 

Od roku 2015 Vám v spolupráci s umelcami a dizajnérmi pri-
nášame umelecké suveníry inšpirované Slovenskom.

Pozn. / manipulácia s vázou:

 

S vázou prosím manipulujte opatrne. Jej krehká krása vy-
plýva z faktu, že stena vázy má hrúbku iba 0,8 mm. Objekt

je napriek tomu plne funkčný. Pri plnení vodou vázu pro-
sím postavte na rovný povrch a následne do nej nalejte

vodu. Len toľko, koľko vyžadujú kvety. Pri vylievaní vody
uchopte vázu oboma rukami a následne vodu vylejte.

 

———

colour: Green! 

 

The vase is fragile, please handle gently. Its delicate
beauty came from the fact that the wall of the vase is only
0,8 mm thick. However, the object is fully functional.
When filling up with the water: Firstly, place the vase
on a flat surface and secondly pour water into the vase.
Please, use only the amount of water which is needed for
the flowers. When pouring the water out, take the vase
into both hands.

Vlna by Silvia Sukopová (váza mint)

86,00 €Price
    bottom of page