top of page
suvenir_vystava_SPIS_2020.jpg
suvenir_Spis_sc_vystava_2020-2.jpg
suvenir_Spis_sc_vystava_2020-1.jpg

vytvorené na Slovensku _ suvenir Spiš 2020 (online prezentácia z celého ročníka na Spiši)
 
Eva Čarnoká Tkáčiková – grafika, kresba
Samo Čarnoký – dizajn a typo
Lucia Tallová – maľba
Tero Abaffy – kresba, grafika
Jakub Liška – keramika, architektúra, dizajn
Nina Augustínová Šošková – socha, autorka projektu “suvenir” 
*špeciálny hosť Michal Šumichrast – študent VŠVU grafika a iné médiá

bottom of page